Άγιος Νικόλαος – πιστό αντίγραφο εικόνας Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους