Παναγία η Ελευθερώτρια- Ιερατικό επιγονάτιο όψης στιλβωτού με φούντες τιρτίρι

    120.00